• Sprint-Layout rulay3.zip 650Kb.Много проста и добра програма за,чертане на печатни платки.Интересното е,че изходният формат го поддържат фирмите,които произвеждат печатни платки:)).Всичко това е в рамките на 1Mb.
  • Splan rusplan.zip 460Kb.Програмка за,чертане на принципни схеми.Има и по-нова версия но тя е доста по-голяма по размер.